Nieuws

De kracht van het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk.

Het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk maakt de kwaliteit van de dierprofessional zichtbaar voor de diereigenaar. Via dit platform kun je als diereigenaar op een betrouwbare manier een goede professional vinden waarnaar je op zoek bent.

Die kwaliteit gaat over kennis, vaardigheid, organisatie, dierenwelzijn en alles waardoor de behoefte van en de zorg voor de dieren zo goed mogelijk kan worden ingevuld.

Iedereen wil zo goed mogelijk voor zijn of haar dier zorgen. Dat zijn de dagelijkse dingen zoals voeding en verzorging, of de regelmatig terugkerende zaken zoals bijvoorbeeld het bezoek aan trimsalon of dierenarts.
Dan wil je natuurlijk wel terechtkomen bij een goede professional.

Maar ook als je tegen problemen aan loopt is het belangrijk dat je op een betrouwbare manier terecht kunt bij een expert. Het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk helpt jou bij het vinden van de juiste expert!

Hoe werkt het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk?

De professionals die je op het platform kunt vinden zijn allemaal leerbedrijf voor de opleiding waarbinnen zij werken. Zij werken op deze manier erg nauw samen met de opleidingsinstituten. Na- en bijscholing is een vast onderdeel van het keurmerk waaraan alle medewerkers van het leerbedrijf meedoen. Alle professionals worden regelmatig zelf getraind en vormen een netwerk waarbinnen ze o.a. via inspiratie-kennisdagen zich met elkaar verbinden.

Hoe wordt er gecontroleerd en wat wordt er gecontroleerd?

De experts die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister voldoen aan criteria op professioneel niveau op het gebied van organisatie, opleiding, deskundigheid en vaardigheid.

Door de intensieve samenwerking met de opleidingsinstituten is er een permanente wisselwerking tussen de leerbedrijven en de opleiders. Hierdoor is er altijd zicht op het kwaliteitsniveau van de professionals. Het systeem van verplichte na- en bijscholing regelt dat de kennis actueel op peil blijft. Toetsing van deze kennis vormt er een vast onderdeel van. De verplichte deelname aan trainingsdagen borgt het niveau van de vaardigheden. Ook hier geldt dat toetsing er een vast onderdeel van is.

Daarnaast zijn er adviseurs die op locatie de bedrijven bezoeken en met de professionals meelopen en zo de kwaliteit kunnen controleren.

Tevens is het zo dat dierenverzekeraars het consult kunnen vergoeden bij het gebruik maken van een gecertificeerde gedragstherapeut.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief