Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over LUPO, dan kunt u onderstaand het klachtenformulier downloaden. Vult u deze in en verstuur naar info@lupo.nl. Uw klacht zal binnen 2 weken éénmalig in behandeling worden genomen. Indien nodig, zal LUPO de klacht, door een onafhankelijk orgaan laten beoordelen.