Nieuws

Nieuwsbrief december 2022 Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk

Beste dierprofessional,

Inmiddels ben je bekend met onze nieuwsbrief die 1 keer per 4 weken wordt verstuurd om jullie op de hoogte te houden van actuele wetenswaardigheden. Deze keer staat de nieuwsbrief in het teken van de veranderingen voor het nieuwe jaar.

In 2023 gaan we verder onder een andere naam met een nieuwe website en nieuwe uitstraling. Belangrijke basiselementen, zoals de kwaliteitscriteria waarop we de professionals als Keurmerkdrager accepteren en de Raad van Toezicht, blijven onveranderd.

Dierenwelzijn keurmerk

Het ‘Dierenwelzijn keurmerk’ wordt de nieuwe naam waaronder we het keurmerk zullen voortzetten. Deze naam is gekozen omdat er behoefte is aan meer neutraliteit, waarbij iedere professional zich thuis voelt, ongeacht diersoort, discipline of specialiteit. Bovendien hoef je met deze naam aan niemand uit te leggen waar het over gaat.

Logo

Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw beeld. De nadruk ligt op eenvoud en duidelijkheid.

In de communicatie met jullie als professionals gebruiken we ‘Een sterk netwerk van deskundige dierprofessionals’. In de communicatie naar diereigenaren ‘Deskundige professionals voor jouw dier’.

Website

Om de zichtbaarheid en vindbaarheid van jou als professional te vergroten gaan we de keurmerksite verplaatsen naar de nieuwe website van Edupet. Hier krijgt het Keurmerk een eigen gedeelte. Hiermee maken we gebruik van het intensieve bezoekersverkeer wat deze website al heeft en de bekendheid en communicatie ervan. Uiteraard zal het Keurmerk zelf ook middels diverse (continue) campagnes naar diereigenaren gepromoot worden.

Kernwaarden

We scherpen de kernwaarden ‘zichtbaarheid dierprofessionals’ en ‘netwerk van samenwerkende dierprofessionals’ aan door het uitbreiden van samenwerkingen met diverse organisaties en partijen. Denk hierbij aan onder andere brancheorganisaties, opleidingsinstituten, verzekeringsmaatschappijen.

Een keurmerk is geen opleidingsinstelling

Na- en bijscholing is een essentieel onderdeel van kwaliteit. Zonder kennis geen deskundigen en zonder oefenen geen vaardigheden. Het belang ervan blijft zoals het was, maar de uitvoering wordt ondergebracht bij opleidingsinstituten, die aan de kwaliteitsnorm binnen hun discipline voldoen. Met opleidingsinstituten maken we afspraken ten gunste van de keurmerkdragers. Afspraken met Edupet zijn voor de hand liggend, maar we gaan nadrukkelijk ook in gesprek met andere opleiders.

Dit jaar zijn alle activiteiten van de Martin Gaus Academie, Katten Academie, Konijnen Academie en Herpeten in Edupet geïntegreerd. In 2023 viert Edupet haar 10-jarig bestaan, wat gestart wordt in januari met een vernieuwde website en huisstijl. Naast educatie voor (startende) professionals en huisdiereigenaren, zal Edupet nadrukkelijk ook de contacten stimuleren tussen huisdiereigenaren en de services van gekwalificeerde huisdierprofessionals.

Kernactiviteiten keurmerk 2023

Om de kernwaarden van het Keurmerk te ondersteunen en stimuleren organiseren we diverse activiteiten, die hierin voorzien en waarvan je er al een aantal kent:

· Inspiratiedagen: bijeenkomsten waarbij deelnemende professionals worden geïnspireerd, bijeengebracht en waarbij samenwerken wordt gestimuleerd

· Keurmerk Café: online bijeenkomsten waar in samenwerking met experts ondernemers gerelateerde onderwerpen worden uitgediept

· Pets Vision: gevarieerd aanbod aan kennis en achtergrond met een verrijkende waarde

In de loop van het jaar gaan we hier nog wat activiteiten aan toevoegen die meer gericht zijn op intervisie en onderlinge samenwerking.

Mooie start van 2023

We beginnen 2023 gelijk met een interessante activiteit. Op 21 januari zullen sprekers Jan van Hooff, Sandra Mur en Marsha Reijgwart een inspirerend programma aanbieden, waarbij je wordt meegenomen om op een andere manier naar je dagelijkse werk aan te kijken. Met het thema ‘Outside the box’ leren ze je dingen anders te zien.

Dan rest mij je op het einde van dit jaar een veilige jaarwisseling te wensen en gezamenlijk op stap te gaan in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,
Ros Nawijn

 

Bronvermelding: nieuwsbrief december 2022 Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief