Nieuws

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door Leptospira interrogans. Het is een ziekte die nog frequent voorkomt. het is een ziekte die wordt overgedragen door urine van ratten. Het is dus vaak aanwezig in water. Aangezien veel honden met name in de zomer zwemmen is het dus met name dan gevaarlijk.
Honden worden hier voor jaarlijks gevaccineerd. Toch wil ik u op de hoogte brengen van deze vaak dodelijke ziekte. De ziekte van Weil wordt ook wel de rattenziekte genoemd, omdat de belangrijkste verspreider de bruine rat is.

Ziektebeeld
weilDe incubatieperiode is ongeveer 1 à 3 weken. Het ziektebeeld wisselt van een nauwelijks merkbare infectie zonder ziekteverschijnselen (subklinisch), tot een zeer ernstige aandoening, het syndroom van Weil. Een oude benaming voor de ziekte istyphus hepaticus. In Nederland komt het als beroepsziekte voor bij rioleringswerkers en muskusratbestrijders.
De ziekte kan gepaard gaan met hoge koorts, nefritis, geelzucht door leverontsteking, bloedingen, spierpijn in de kuiten, rode ogen, vergroting van lever en milt, lever- en nierfunctiestoornissen. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is de sterfkans 5-10%.
De infectie ontstaat door contact met door rattenurine besmet water. De bacterie Leptospira interrogans kan dan binnentreden via de slijmvliezen of via open wonden.
De ziekte van Weil staat opgenomen in de B-lijst van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), en is een aangifteplichtige ziekte.

Behandeling
De bacterie wordt bestreden met antibiotica zoals:

  • Penicilline G
  • Ampicilline
  • Amoxicilline
  • Doxycycline

Soms is ook nierdialyse nodig.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief