Nieuws

Uw hond wordt senior

Vaak wordt gesteld dat een hondenjaar gelijk staat aan zeven mensenjaren, echter dit verschilt per ras of grootte. Gemiddeld ligt de leeftijd waarop uw hond senior wordt rond zijn 7e levensjaar. Het verouderingsproces kan niet worden voorkomen, wel kunt u in veel situaties het functioneren van uw senior huisdier verbeteren en/of ondersteunen. Daarnaast kunt u gezondheidsproblemen voorkomen door preventieve maatregelen te nemen: vaccinatie, parasietenbestrijding, aangepaste voeding en gebitsverzorging. Voldoende beweging en spel zorgen er ook voor dat uw dier lichamelijk en geestelijk fit blijft.

VERANDERING IN LEVENSBEHOEFTEN

Als uw hond de leeftijd heeft bereikt waarna hij senior is, kan er het één en ander veranderen. Afhankelijk van het ras zal het activiteitsniveau afnemen en daarbij kan het gewicht gaan veranderen. Naarmate honden ouder worden kan ook de spijsvertering minder goed gaan werken en wordt de stofwisseling trager. Een verminderde nierfunctie, suikerziekte of slechter wordende zintuigen horen ook in dit rijtje thuis.

Veranderingen kunnen zeer geleidelijk gaan en zijn daarom moeilijk herkenbaar. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Meer drinken (en plassen)
  • Minder eetlust
  • Moeite met uit de mand komen
  • Minder willen lopen
  • Kreupel lopen
  • Stinken uit de bek
  • Sneller hijgen en/of hoesten
  • Vermageren of tegenovergesteld, gewichtstoename

Oudere honden gaan zich soms anders gedragen. Ze gaan dingen vergeten of volgen commando’s slechter op. Ze krijgen soms moeite met alleen zijn of vertonen aanhankelijk gedrag. Lichamelijke problemen (zoals artrose) en achteruitgang van zintuigen (doofheid en slecht zien) kunnen hierbij een rol spelen. Ook de hersenfunctie gaat achteruit en dementie kan optreden. U kunt dit proces vertragen door uw hond lichamelijk actief te houden (zover in de mogelijkheden van de hond ligt). Kleine zoekspelletjes met lekkers houdt de hond fit. In tegenstelling tot het zicht en gehoor, blijft het reukvermogen bij de hond nog tot late leeftijd prima.

Aangepaste voeding voor de oudere hond zorgt voor verhoging van de weerstand en komt tegemoet aan beperkingen van het dier. ZOALS EEN SENIOR BROK.

Bij oudere honden neemt het uithoudingsvermogen af en de stofwisseling vertraagt. Oudere honden hebben meer kans op gebitsproblemen, zwaarlijvigheid, hartziekten en nierfalen. Een aangepaste voeding kan deze achteruitgang vertragen. Een aangepaste voeding voor de oudere hond komt tegemoet aan de beperkingen van het dier en zorgt voor verhoging van de weerstand. Voor honden met een aandoening als nierfalen, hartfalen, artrose, diabetes of dementie zijn er speciale dieetvoedingen op de markt.

Bij overgewicht zijn de ribben niet of moeilijk voelbaar en is de taille verdwenen. Loopt uw hond moeilijk? Is hij of zij lui of heeft ademhalingsproblemen? Dan kan dit komen ten gevolge van overgewicht. Uiteindelijk kan overgewicht weer leiden tot problemen als: verminderde afweer bij infecties, gewrichtsproblemen, hart- en vaatziektes of suikerziekte.

Wat kunt u doen tegen overgewicht? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: “minder eten geven”. Maar meestal is dit niet afdoende. Minder eten geven levert een hongergevoel op. Uw hond zal nog meer zijn best doen om eten te bemachtigen. Daarnaast is het wel belangrijk dat uw hond aan zijn dagelijkse voedingsbehoefte komt, anders zal de stofwisseling vertragen. Op het moment dat uw hond dan weer meer gaat eten, zal hij of zij weer aankomen. Om uw huisgenoot af te laten vallen, kunt u een light of afvalvoeding geven aan uw hond.

AFWEERSYSTEEM VAN DE OUDERE HOND Het afweerstelsel is bij het oudere dier minder actief, waardoor uw dier meer kans heeft op allerlei infectieziekten. Dit is de reden waarom ook een oudere hond jaarlijks moet worden gevaccineerd. Uw huisdier blijft dan goed beschermd tegen ziektes die nog steeds jaarlijks voorkomen (Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, etc. ).

EXTRA AANDACHT VOOR DE VACHT De vacht van oudere honden heeft meer verzorging nodig. Oudere honden kunnen een zware vachtlucht hebben, vooral als ze nat zijn. Dit wordt veroorzaakt door de samenstelling van het huidvet (talg). Wassen met een speciale hondenshampoo is een goede oplossing. Zoek een shampoo, die past bij de conditie van de huid en vacht. Onze paraveterinair assistentes kunnen u hierin adviseren. Ook een (extra) bezoek aan een trimsalon kan wenselijk zijn.

GEBIT VAN DE OUDERE HOND Net zoals bij mensen kan er zich bij honden na iedere maaltijd tandplak ontwikkelen op tanden en kiezen. Wordt hier niets aan gedaan, dan is de kans op het vormen van tandsteen en gebitsproblemen groot. Een verwaarloosd gebit vergroot daarnaast de kans op hartklepontstekingen. Gebitsproblemen kunnen worden voorkomen door uw dier van jongs af aan te laten wennen aan mondverzorging. Tandenpoetsen is hiervoor de beste methode. Wanneer dat niet gebeurt? Dan kampt het dier vroeg of laat met gebitsproblemen en is een behandeling noodzakelijk. Behandeling is dankbaar: het dier is verlost van een hoop pijn en irritatie en de eigenaar van veel stankoverlast.

OUDERDOMSKWALEN Ouderdom komt met gebreken. Hieronder vindt u meer informatie over veel voorkomende ‘ouderdomskwalen’:

ARTROSE Artrose komt erg veel voor bij oudere honden. Bij artrose neemt het gewrichtskraakbeen af, waardoor het stootkussen beschadigd raakt en minder goed functioneert. De aandoening gaat heel geleidelijk, waardoor het vaak niet opvalt. Artrose kan zich uiten in: moeilijk opstaan en/of gaan liggen, niet meer (op)springen, minder zin in spelen/lopen/rennen, pijn bij optillen, chagrijnig zijn, etc. Artrose kan ook gepaard gaan met pijn, de meeste honden laten dit niet altijd duidelijk zien.

Wanneer uw hond moeite heeft bij het opstaan of slecht opgang komt bij het lopen, komt dit doordat het dier PIJN ondervindt. Raadpleeg uw dierenarts voor pijnstilling en/of voedingssuplementen!

Er zijn verschillende medicaties mogelijk: zoals pijnstilling en voedingssupplementen. Er zijn ook speciale voedingen voor honden met artrose verkrijgbaar. Vaak kan door het geven van deze voeding de hoeveelheid medicatie verminderd worden. Lichaamsbeweging is ook voor honden met artrose belangrijk. Overleg met uw dierenarts wat de juiste balans is tussen rust en inspanning.

DEMENTIE Dementie is een meervoudige stoornis die het geheugen, de stemming en/of het gedrag aantast. Dementie is niet te genezen. Men kan wel proberen om het proces te vertragen. Allereerst is het belangrijk dat lichamelijke problemen uitgesloten worden. Een hond die lichamelijk niet goed in zijn vel zit zal nooit optimaal kunnen functioneren.

Symptomen van dementie beginnen mild, maar kunnen na verloop van tijd erger worden. Voorbeelden hiervan zijn: desoriëntatie, verandering van slaap/waakpatroon en verlies van zindelijkheid.

Wat kunt u doen om het leven van uw dementerende hond zo plezierig mogelijk te maken? Voor honden met dementie is een stabiele routine belangrijk. Het geeft uw hond houvast in zijn dagelijkse bestaan. Stimuleren van gewenst gedrag geeft de hond duidelijkheid wat er van hem verlangd wordt. Straf werkt alleen maar stress verhogend. Vaak weet de hond ook niet meer dat hij iets verkeerds doet. U kunt nieuwe commando’s aanleren, hiermee stimuleert u de hersenactiviteit. Leer hem eenvoudige dingen aan of, als de oefening toch te moeilijk blijkt, hak de oefening in kleine stukjes die wel uit te voeren zijn. Speel met de hond, om een goede relatie te behouden. Ook oudere honden doe je vaak veel plezier met een boswandeling. Nieuwe geuren inspireren!

OGEN Een verminderd gezichtsvermogen kan verschillende oorzaken hebben. Grijze staar is een echte ouderdomskwaal en te herkennen aan een blauwgrijze verkleuring van het oog. Het leidt echter zelden tot volledige blindheid. Het is operatief te verhelpen, mits de staar ‘rijp’ is en het oog geen andere afwijkingen vertoont. Een andere oorzaak is nachtblindheid, een erfelijk gebrek wat op oudere leeftijd wel tot totale blindheid kan leiden. Poedels en verschillende jachthondenrassen zijn hier gevoelig voor. Er is geen genezing mogelijk. Gelukkig blijft het reukvermogen van een hond vaak tot op hoge leeftijd prima. Het reukvermogen van een hond is vele malen beter ontwikkeld dan bij de mens. Een hond leeft in een wereld van geuren en kan dan ook met een verminderd gehoor- en/of gezichtsvermogen zich prima redden. Verplaats in de directe leefomgeving van de oude hond niet te veel voorwerpen/obstakels, zodat de hond feilloos de weg kan vinden.

NIEREN Bij nierfalen is er een probleem van de nieren, waardoor deze minder goed hun functie kunnen uitoefenen. De nieren zorgen voor filtering van het bloed, waarbij afvalproducten uit het bloed verwijderd worden en reguleren de vloeistof- en mineralenbalans van het lichaam. Er zijn verschillende oorzaken voor nierfalen, zoals bijvoorbeeld ontsteking, tumor, te hoge bloeddruk of vergiftiging. Meestal valt nierfalen pas op wanneer er duidelijke symptomen zijn zoals een slechte vacht, mager worden, stinken uit de mond of het drinken van veel water. Meestal ontstaan deze klachten pas nadat meer dan 70% van de nierfunctie verloren is. Door middel van een bloedonderzoek kan men screenen op nierfalen.

HART In de eerste fase van hartaandoeningen zien we geen uitwendige symptomen. Een hartaandoening kan in dit stadium door de dierenarts worden aangetoond d.m.v. auscultatie (beluisteren van het hart), digitale röntgen, echo of ECG. Verergert de aandoening dan kunnen symptomen optreden als: hoesten, ademhalingsproblemen, verminderde inspanningstolerantie, gewichtsverlies, plotseling bewustzijn verlies en toenemende buikomvang door vasthouden van vocht. Hartklachten bij de oudere hond komen meestal door lekkende hartkleppen. Met medicijnen en een aangepast dieet kunnen deze dieren geholpen worden. Hartfalen is niet te genezen, maar de progressie ervan is wel af te remmen.

BAARMOEDER (TEEF)  Anders dan bij de mens, gaat de oudere teef niet in de overgang en kan dus tot op hoge leeftijd nog steeds loops worden. De twee belangrijke doodsoorzaken bij niet gesteriliseerde teven vormen baarmoederontstekingen en melkkliertumoren. Typisch voor een baarmoederontsteking is een hond die ongeveer zes weken na de loopsheid ziek wordt. De hond is lusteloos, eet slecht, drinkt veel en heeft soms een vieze vaginale uitvloeiing. Een snelle behandeling is noodzakelijk, uitstel kan dodelijk zijn. De teef moet geopereerd worden om de zieke baarmoeder te verwijderen.

PROSTAAT (REU) Bij oudere reuen zien we veel prostaatklachten. Dit uit zich meestal in het verlies van kleine druppeltjes bloed, onafhankelijk van de plas. Het gaat hier om een goedaardige vergroting van de prostaat met soms een ontsteking erbij. De aandoening laat zich goed behandelen, maar wil nog wel eens terugkomen. Prostaatkanker komt bij de reu gelukkig maar zelden voor.

TUMOREN Controleer uw hond regelmatig op mogelijke gezwellen! Hoe eerder er wordt ingegrepen, des te groter de overlevingskansen voor uw hond zijn.

Het is nuttig om één keer in de week de hond even helemaal na te kijken. Let hierbij goed op mogelijke gezwellen. Bij teven is het belangrijk om de melkklieren regelmatig op knobbeltjes te controleren. Bij dit soort tumoren geldt, hoe eerder er wordt ingegrepen, des te groter de overlevingskansen voor de hond zijn!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief