Theorieles
Woensdagavond 28 september is er weer een leerzame theorieavond over gedrag, lichaamstaal en gezondheid.
Voor cursisten van de puppy & basiscursus. Maar ook als u meer wilt weten over uw hond en (nog) geen cursus volgt.
Voor verdere informatie en opgeven,