Wij zijn een ouder (60+) echtpaar met een Tibetaanse terrier Jinta. Anderhalf jaar geleden werd ons leven door ziekte van de bazin dramatisch verstoord en belandde zij voor drie maanden in het ziekenhuis. Deze verandering had invloed op het gedrag van onze hond. Werd zeer onzeker, niet luisteren en liep weg voor andere honden. Met de terugkeer van de bazin uit het ziekenhuis verbeterde de situatie wel iets, maar bleef problematisch.Reden om hulp in te roepen van Monique Schalkwijk, Lupo. Na observatie en oefeningen onder leiding van Monique bleek er met het karakter van de hond niets aan de hand. Op advies van Monique zijn wij de basistraining gaan volgen. Dit was zeer ontspannen, leerzaam en er was goed contact met de andere hondeneigenaren.Groot succes. Inmiddels is de relatie hersteld en genieten we nog meer van onze hond. Ilse en Wim.