Nieuws

Aanlijnen en loslopen

Niet iedereen weet wat de wetten en regels zijn omtrent loslopen en aanlijnen. Dit levert vaak veel ergernis op tussen hondeneigenaren en dat is eigenlijk jammer. Hoe zit het precies? Waar mag je binnen én buiten de bebouwde kom met je hond lopen? Welke boetes worden uitgekeerd? Doggo.nl heeft alle wetten en omgangsregels voor je op een rij gezet.

Wat zegt de wet?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de wettelijke regels die van kracht zijn binnen een gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook regels rondom het houden van honden staan hierin beschreven. Denk aan het opruimen van hondenpoep, waar honden los mogen lopen en hoe om te gaan met gevaarlijke honden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het model APV opgesteld.
Dit model wordt door gemeenten gebruikt en soms op een aantal punten gewijzigd. De regels rondom het houden van honden kunnen dus per gemeente verschillen. In de APV staat onderstaande voorbeeld onder het wetsartikel “Loslopende honden”. Op de website van jouw gemeente kun je zien hoe dit binnen jouw gemeente geregeld is.

Loslopende honden

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
  1. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats(foto), zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  2. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd;
  3. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is aangelijnd; of
  4. op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
 2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
 3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:
  1. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
  2. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom horen honden dus eigenlijk altijd aangelijnd zijn. Iedere gemeente in Nederland heeft aangegeven waar honden binnen de gemeente los mogen lopen. Bezoek hiervoor de website van jouw gemeente, meestal kun je een kaart downloaden met de  uitrenvelden en losloopgebieden erop. Hier kun je een voorbeeld zien van de Gemeente Amsterdam.

Buiten de bebouwde kom

 

In het buitengebied mogen honden vaak wel los, behalve op plaatsen die door de gemeente zijn aangewezen. Vaak tref je bij die gebieden een bord waarop staat dat je je hond moet aanlijnen, denk bijvoorbeeld aan de borden bij de ingang van een natuurgebied. Zorg er ook hier altijd voor dat je hond geen overlast bezorgd. Koeien, schapen en uiteraard ook wilde dieren mogen geen last ondervinden van jouw hond, denk hierbij ook aan de Neospora-parasiet in hondenpoep. In het voorjaar zijn er ook nog eens  jongen die extra kwetsbaar zijn. Wekelijks vinden reekalfjes de dood omdat mensen hun honden niet bij zich houden.

Op stranden geldt meestal dat honden buiten het zomerseizoen los mogen lopen, dat is grofweg de periode van september/oktober tot april/mei. Dit verschilt per gemeente, sla dus ook hier de actuele APV van de desbetreffende gemeente op na.


Je hond dient sowieso altijd geïdentificeerd te kunnen worden, dit kan met een chip, maar zorg zelf ook voor een penning.

Boetes voor loslopen

De pakkans is volgens sommigen klein, dus nemen mensen toch vaak het risico door hun hond toch los te laten lopen op plaatsen waar dat niet mag. Opsporingsambtenaren (Boa’s) delen boetes binnen de bebouwde kom, maar ook in natuurgebieden. De boeten variëren tussen 90 en 150 euro.

Omgangsregels

Naast de wettelijke regels zijn er ook nog de ‘ongeschreven’ regels in hoe we als hondeneigenaren op een prettige manier met elkaar omgaan. Een van de belangrijkste ongeschreven omgangsregels is: loopt je hond los en nader je een aangelijnde hond, lijn dan jouw hond even aan of roep je hond bij je zodat de ander rustig kan passeren. De andere hond is meestal niet voor niets aangelijnd.

Nu kan het zijn dat jouw hond totaal geen interesse heeft in de aangelijnde hond of dat jouw hond goed onder appèl staat, maar dat kan de tegemoetkomende hondeneigenaar uiteraard niet weten. Laat daarom zien dat je de weg vrij maakt, zodat de ander weet dat het veilig is.

Heb jij een hond die niet graag door andere honden benaderd wordt? Ga dan alleen op plekken wandelen waar het rustig is en je geen loslopende honden zult tegen komen. Er zijn in Nederland voldoende mooie gebieden waar honden welkom zijn, mits aangelijnd. Daar is de kans minimaal dat je loslopende honden zult tegenkomen.

In de hondenetiquette staan nog meer omgangsregels beschreven, zodat we een wandeling met de hond voor elkaar prettiger kunnen maken en een ander niet onnodig tot last zijn.

Hij wil alleen maar spelen…

Jeroen loopt in het bos met zijn hond en komt een man tegen met een iets te enthousiaste Labrador. Jeroen’s hond probeert de andere hond te ontlopen, maar de Labrador moet en zal er vol ‘vrolijk’ op duiken. Zijn hond heeft daar geen zin in en gromt. De eigenaar van de Labrador reageert verbaast en vraagt of dat wel normaal gedrag is. Met onderstaande woorden legt Jeroen uit waarom zijn hond geen zin heeft om te spelen:

Wat zou jij ervan vinden wanneer ik je tegen kom op straat – we hebben elkaar nog niet eerder ontmoet – en ik dan vanuit het niets juichend op je af kom rennen, je om de nek vlieg en je begin te zoenen op je wang en overenthousiast zal vragen hoe het met je is? Waarschijnlijk vind je dat niet fijn. Mijn hond vindt dat dus van andere honden ook niet fijn. De man kijkt hem aan, denkt na en zegt: ‘zo had ik eigenlijk nog nooit bekeken…’

Waarom willen sommige honden liever met rust gelaten worden?

 • De hond is ziek of herstellend van een ziekte of operatie
 • De hond is onzeker en bang t.o.v. andere honden
 • De hond is loops
 • De hond is qua karakter liever op zichzelf
 • De hond is oud en heeft geen behoefte om te spelen met andere honden

Waarom willen sommige baasjes liever dat hun hond met rust gelaten wordt?

 • De hond is een geleidehond
 • De hond is bang of onzeker
 • De hond valt uit naar andere honden
 • De hond is agressief
 • De hond is in training
 • De hond is loops
 • De hond heeft pijn/ kreupel, heeft rust nodig

 

DENKT U OOK AAN HET GELE BOTJE.

Als deze aan een lijn bevestigd is, dan geeft dat aan, dat de hond met rust gelaten wil worden.

Voor meer informatie en verkriigbaar bij LUPO

t/m januari 2023 nu 10% korting op de adviesprijs van € 10,50

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief