Sociale wandelingen

Sociale vaardigheden

Sociale Wandelingen:
Zijn bedoeld voor honden die problemen hebben met hun sociale vaardigheden t.o.v. andere honden. Door op een dusdanige afstand te wandelen waarbij de hond nog niet  reageert  en op een rustig tempo naast, of in de buurt te lopen van een andere hond, zorg ik ervoor dat het stressniveau van de hond niet te hoog oploopt zodat de hond in staat is te blijven leren. Hierdoor wordt de hond op een positieve manier (weer) aan de nabijheid van andere honden en leren ik hem dat conflictvermijdend gedrag prettiger is dan het aangaan van de confrontatie. Tijdens de wandelingen wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke hindernissen zodat de honden zich kunnen focussen op iets. Door het rustige tempo hebben honden ook ruim de gelegenheid om dingen te onderzoeken tijdens de wandeling. Deze vorm van mentale stimulatie werkt bijzonder positief op het stress niveau en de hond leert op die manier weer aan de omgang met soortgenoten.

Hoe gaat het in zijn werk?
Er wordt begonnen met een consult;
Voordat u kunt deelnemen ga ik tijdens een 1e consult dieper in op het gedrag van de hond om achter de oorzaak van het probleem te komen.
U krijgt advies over hoe u het dagelijks leven van de hond kunt aanpassen om zo de stress bij uw hond te reduceren.
Vervolgens zijn er een aantal individuele praktijk sessies noodzakelijk om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.
Zodra u dit in voldoende mate heeft geleerd, kunt u instromen in de sociale wandelingen klas. Welke regelmatig worden aangeboden.
Deze opzet is noodzakelijk om het geheel succesvol te laten verlopen.

Wat een veel gezien straatbeeld is, is de “ uitvallende ” hond, dit reactief gedrag, wat is dit nu eigenlijk?
Wanneer ik zeg: ‘Een reactieve hond is een hond die al blaffend en grommend of zelfs vechtend over straat gaat,’ weet je vast meteen wat ik bedoel. Reactieve honden reageren direct en vaak heftig op de prikkels in hun omgeving.

Waarom reageert een hond op deze manier
Vaak wordt er over een hond die dit gedrag vertoont gezegd dat hij dominant is of wil laten weten dat deze straat, dit bos of dit park van hem is. Maar honden die dit gedrag vertonen zijn helemaal niet zo zeker van zichzelf; hun gedrag is eerder een uiting van stress.
Afhankelijk van de mate waarin de hond de andere hond of mens als bedreiging ervaart en afhankelijk van zijn ervaringen in het verleden zal reactief gedrag in meerdere of mindere mate getoond worden. De hond heeft angst ontwikkeld voor (sommige) honden of mensen en wanneer ze zijn kant op komen of zelfs contact maken, levert hem dat stress op. Wanneer een hond in zijn dagelijks leven veel dingen meemaakt die stressvol voor hem zijn, kun je je voorstellen dat zijn gedrag steeds reactiever wordt.
Ieder dier voelt zich onzeker of angstig als hij pijn heeft. Wanneer je hond plotseling reactief gedrag gaat vertonen, is het als eerste zaak hem door een arts te laten onderzoeken.

Het verschil tussen communicatie en reactief gedrag
Wij mensen hebben de neiging te denken dat honden het altijd leuk vinden om met andere honden contact te hebben, maar er zijn honden die onverdraagzaamheid tonen naar andere honden of een grote persoonlijke ruimte nodig hebben.
Zolang de hond niet gestrest raakt door de situatie is dit gedrag gewoon een vorm van communicatie. Er is dus wel degelijk verschil in honden die reageren vanuit stress en honden die gewoon communiceren, waarbij blaffen en/of grommen afstand vergrotende signalen zijn. Hierbij speelt wel wat stress, maar is het nog te handelen voor de hond. Hij is zich nog bewust van wat hij doet.
Niet alle honden voelen zich comfortabel bij interactie met onbekende honden of mensen. En dat is heel normaal!

Wanneer spreken we over reactiviteit
Meestal gaat het om een heftige reactie op andere honden of mensen. We spreken over reactiviteit, wanneer de hond bij het zien of de benadering van een andere hond of mens DIRECT in dit gedrag schiet. Hij is hier dan meestal niet meer zo makkelijk uit te halen. De hond heeft veel stress en het overlevingsmechanisme schiet in de fight, freeze or flight (vechten, bevriezen of vluchten) modus. Dit is een reactieve reactie.

Hoe kun je jouw hond het best helpen
Wanneer honden dit gedrag nadrukkelijk vertonen, wordt er vaak een training gestart. Alleen met training ontwikkelt een hond nog geen sociaalvaardig gedrag. Met traditionele trainingsmethoden kunnen de problemen van reactief gedrag dus niet werkelijk worden opgelost. Het gaat hier om het scheppen van een veilig gevoel. Het gaat erom de onderliggende emoties als angst of onzekerheid te onderkennen. Hier aan werken zal de hond echt helpen.
Je zult jouw hond dus zo moeten begeleiden dat hij zich veilig voelt. Dit kan door in eerste instantie juist een grote afstand te houden van andere honden of mensen. Ook dien je te moeilijke situaties voorlopig te vermijden. De hond moet eerst gaan ervaren dat de situatie of omgeving veilig is en van daaruit kun je zijn vertrouwen pas op gaan bouwen door stap voor stap de afstand te verkleinen en moeilijkere situaties op te zoeken. Hierbij dien je altijd rekening te houden met wat de hond aankan.
Reageert jouw hond bijvoorbeeld vooral sterk op andere honden, ga dan niet met hem in een druk losloopgebied wandelen. Je zult hem moeten begeleiden zodat hij zelf ontspannen kan blijven bij het zien van een hond op voldoende afstand, alleen dan kan hij leren. Pas wanneer je merkt dat je hond in makkelijkere situaties weer ontspannen reageert, kun je een volgende stap nemen in het proces van leren omgaan met andere honden. Voor de veiligheid moet dit onder gecontroleerde omstandigheden gebeuren. Bijvoorbeeld tijdens een sociale wandeling of individuele begeleiding.

Werken aan de onderliggende emotie zal het gedrag echt veranderen
Wanneer je beseft wat reactiviteit is en hoe het ontstaat, kun je eraan gaan werken. Als je dit stapje voor stapje opbouwt, krijgt je hond steeds meer zelfvertrouwen. Hij wordt stabieler en je zult merken dat hij, wanneer hij stabiel is, best makkelijker een stootje kan hebben, mocht zich een situatie voordoen die voorheen bedreigend voor hem was.
Bij reactiviteit is het dus veel efficiënter om te werken aan de emotie en de algemene ontwikkeling van de hond, dan om te gaan trainen op gewenst gedrag, waarbij je de hond alleen een trucje zoals volgen of aankijken leert. Hij heeft hierin niet zelf een keus gemaakt. De kans dat de onderliggende emotie daarbij niet verandert is groot. Dit is het geval met honden waarvan men zegt, als ze opeens toch gaan vechten: ‘Het ging al zo lang goed’. Onder de oppervlakte is er dan veel stress opgebouwd, wat er ogenschijnlijk als uit het niets uitkomt. (Bron;kangani)

Kosten eerste consult/les € 45,50 inclusief theorieboek  (3/4 uur) 2de les € 42,50 3/4 uur.

Vervolg sessie € 29,50 euro per 30 min. ( maximaal 3x ).

Kosten sociale wandeling klas € 82,50; 6 lessen van 45 minuten (alle prijzen zijn incl 21% BTW).
De sociale wandelingen zijn op zaterdagochtend om 11 uur op een nader te bepalen locatie.

Contact

Voor meer informatie, vragen en/of voorwaarden: bel of mail mij gerust!

Aanmelden

Wat kan ik voor u en uw hond(en) betekenen?
Meldt u hieronder aan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief